Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 117/2013/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 118/2013/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014

Level 2 Item

Uchwała nr 119/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie kryteriów udzielania zgody przez rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz zawiadamiania rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej

Level 2 Item

Uchwała nr 120/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydz. Biologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 121/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 122/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. Wydz. Historycznego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 189/2013/2014 Rektora UAM z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 190/2013/2014 Rektora UAM z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia kart strategicznych oraz priorytetowych programów strategicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 191 /2013/2014 Rektora UAM z dnia 10.03.2014 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na 2014 rok

Level 2 Item

Zarządzenie nr 192/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Ewaluacji, Kontroli i Audytu Projektów Unii Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 193/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/2002/2003 Rektora UAM z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 194/2013/2014 Rektora UAM z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 195/2013/2014 Rektora UAM z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 196/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Level 1 Item

Zarządzenie Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 41/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotek wydziałowych systemu biblioteczno informacyjnego - majątku UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.