Zarządzenie nr 196/2013/2014
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego


Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2012.572, z późn. zm. ) w związku z § 192 ust. 1 i 4 Statutu UAM zarządzam:

§ 1

Wprowadza się regulamin organizacyjny Uniwersytetu, stanowiący załącznik do niniejszego

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 141/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

Prof. dr hab. Bronisław MarciniakOpracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.