Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 123/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

Level 2 Item

Uchwała nr 124/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do użytkowania nieruchomości wraz z budynkami i wyposażeniem na rzecz „Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii”

Level 2 Item

Uchwała nr 125/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydz. Historyczny oraz Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 126/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. utworzenia kierunku studiów projektowanie kultury oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Instytutowi Kultury Europejskiej do prowadzenia studiów na tym kierunku

Level 2 Item

Uchwała nr 127/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 128/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zmianie Uchwały nr 62/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 129/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 130/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała nr 131/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Teologicznego z dochodów własnych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 197/2013/2014 Rektora UAM z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 198/2013/2014 Rektora UAM z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akad. 2014/2015 dla studiów prowadzonych wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 199/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku polskim w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 200/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku obcym w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 201/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 202/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 203/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Językowej UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 204/2013/2014 Rektora UAM z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 207/2013/2014 Rektora UAM z dnia 25 kwietnia 2014 r. wprowadzające „Instrukcję inwentaryzacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 208/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. warunków i trybu przeprowadzenia konkursu o nagrodę specjalną dla nauczycieli akad. legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2013

Level 2 Item

Zarządzenie nr 209/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 42/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal konferencyjno – bankietowych w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.