Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 132/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Henrykowi Samsonowiczowi

Level 2 Item

Uchwała nr 133/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013

Level 2 Item

Uchwała nr 134/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013

Level 2 Item

Uchwała nr 135/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu oraz wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2013

Level 2 Item

Uchwała nr 136/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2014

Level 2 Item

Uchwała nr 137/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej kierunku studiów polonistyka w kontekstach kultury oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 138/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych kierunku studiów zarządzanie środowiskiem oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 139/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 140/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w spr. utworzenia kier. studiów filologia angielska z pedagogiką prowadzonego łącznie przez Wydz. Anglistyki oraz Wydz. Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz ...

Level 2 Item

Uchwała nr 141/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 329/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w spr. określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Uchwała nr 142/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 331/2011/2012 Senatu UAM z dnia 28 maja 2012 r. w spr. określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Fizyki

Level 2 Item

Uchwała nr 143/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 339/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w spr. określenia efektów kształcenia dla kier. studiów prowadzonych przez Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Uchwała nr 144/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 341/2011/2012 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2012 r. w spr. określenia efektów kształcenia dla kier. studiów prowadzonych przez Wydz. Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Level 2 Item

Uchwała nr 145/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 62/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 146/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 129/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 147/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 305/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich

Level 2 Item

Uchwała nr 148/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Level 2 Item

Uchwała nr 149/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w spr. szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 210/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego z zakresu Komputerowego Składu Wydawnictw

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 211/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 212/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie limitów miejsc na I rok studiów wyższych w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 213/2013/2014 Rektora UAM z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu UAM, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 214/2013/2014 Rektora UAM z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego „Specjalizacja z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 215/2013/2014 Rektora UAM z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 216/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów uczestniczących w realizacji projektu „Studia na Biotechnologii i Ochronie Środowiska UAM drogą do sukcesu zawodowego”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 217/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 33/2012/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 218/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 219/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 220/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego dla Prezbiterów w zakresie Prawa Kanonicznego i Teologii Pastoralnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 221/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Turystyka – System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 221a/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.