Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 150/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

Level 2 Item

Uchwała nr 151/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok

Level 2 Item

Uchwała nr 152/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 153/2013/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 128/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zmianie Uchwały nr 62/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w spr. warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacj. oraz niestacj. w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 154/2013/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. o zmianie Uchwały nr 66/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 155/2014 Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Collegium Polonicum z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała Senatu UAM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie nadania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 222/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 223/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 224/2013/2014 Rektora UAM z dnia 17 maja 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 225/2013/2014 Rektora UAM z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Level 2 Item

Zarządzenie nr 226/2013/2014 Rektora UAM z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego AMU 1-year Academic English Course

Level 2 Item

Zarządzenie nr 227/2013/2014 Rektora UAM z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.