Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 228/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zniesienia Biblioteki Brytyjskiej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 229/2013/2014 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 300/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 301/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 302/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Anglistyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 303/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 304/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 305/2013/2014 Rektora UAM z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 306/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 306a/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 307/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów

Level 2 Item

Zarządzenie nr 308/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2008/2009 Rektora UAM z dnia 3 marca 2009 r. w spr. utworzenia Kursu Dokształcającego w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 309/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie biologii, chemii i fizyki nanostruktur na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 310/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie trybu tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 311/2013/2014 Rektora UAM z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM w roku 2014

Level 2 Item

Zarządzenie nr 312/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego „Szkoła Prawa Niemieckiego”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 313/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Asystent Rodziny

Level 2 Item

Zarządzenie nr 314/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Coachingu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 315/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 316/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Level 2 Item

Zarządzenie nr 317/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Finansami w Administracji Publicznej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 318/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Publicznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 319/2013/2014 Rektora UAM z dnia 06.08.2014 w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych dla doktorantów w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach projektu...

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 320/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania w Mediach Lokalnych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 321/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Public Policy

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 322/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzania Organizacją Pozarządową

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 323/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa Ekonomicznego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 324/2013/2014 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 325/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego i certyfikatu biegłości językowej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 326/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 335/2011/2012 Rektora UAM z dnia 05 marca 2012 r. w spr. ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych, regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (postdoc) oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na UAM w ramach projektu: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego UAM poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.