Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 47/2009 Senatu UAM z dnia marca 2009 r. w sprawie waloryzacji programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 -2011"

Level 2 Item

Uchwała Nr 48/2009 Senatu UAM z dnia marca 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku/specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała Nr 49/2009 Senatu UAM z dnia marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie na WFPiK nowego kierunku studiów filmoznawstwo

Level 2 Item

Uchwała Nr 50/2009 Senatu UAM z dnia marca 2009 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów „filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie”

Level 2 Item

Uchwała Nr 51/2009 Senatu UAM z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie projektu „Partnerstwo dla wiedzy” przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 37/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 marca 2009 roku

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 38/2008/2009 zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 9/2008/2009 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Współczesna Biblioteka Naukowa"

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 39/2008/2009 w sprawie prowadzenia obsługi administracyjnej Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 40/2008/2009 w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 41/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.