Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 161/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydz. Neofilologii z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 160/2014 Senatu UAM z dnia 29 wrzesień 2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Libelta 22-24 / Kościuszki 101 a-f stanowiących własność UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 159/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 nr 188/190

Level 2 Item

Uchwała nr 158/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicielki studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 157/2013/2014 Senatu UAM z dn. 29 wrz. 2014 r. w spr. określ. wzoru umowy w spr. pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usł. edukacyjne i ich wys. między uczelnią a studentem lub os. przyjętą na studia w UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 328/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 329/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 330/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 września 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, Regulaminu Prac komisji Przetargowej, oraz zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Level 2 Item

Zarządzenie nr 331/2013/2014 Rektora UAM z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 332/2013/2014 Rektora UAM z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 333/2013/2014 Rektora UAM z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Straży Uniwersyteckiej UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 334/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 335/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 339/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarz. nr 128/2012/2013 Rektora UAM z dn. 12 wrz. 2013 r. w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 43/2013/2014 Kanclerza UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 44a/2013/2014 Kanclerza UAM z 23 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.