Level 1 Item

Uchwała Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 162/2014 Senatu UAM z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 340/2014/2015 Rektora UAM z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 341/2014/2015 Rektora UAM z dnia 14 października 2014 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 342/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 343/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 344/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 345/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Logopedia

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 346/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i poradnictwo

Level 2 Item

Zarządzenie nr 347/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UAM”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 348/2014/2015 Rektora UAM z dnia 21 października 2014 r. w spr. warunków przyznawania i finansowania ekwiwalentu mieszkaniowego dla pracowników zatrudnionych w UAM – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 349/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego „Starter kariery”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 350/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.