Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 163/2014 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Peterowi Nijkampowi

Level 2 Item

Uchwała nr 164/2014 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Pani Julii Hartwig

Level 2 Item

Uchwała nr 165/2014/2015 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w spr. wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dot. uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, dla studiów wyższych, programów studiów podyplomowych, programów kursów dokształcających oraz programów szkoleń

Level 2 Item

Uchwała nr 166/2014/2015 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii interdyscyplinarnego kierunku studiów chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 167/2014/2015 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. o zmianie Uchwały nr 62/2012/2013 Senatu UAM z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Level 2 Item

Uchwała nr 168/2014 Senatu UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 169/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie nadania sali 21 Collegium Geographicum imienia profesora Tadeusza Bartkowskiego

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 351/2014/2015 Rektora UAM z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia informatycznego systemu AMURAP

Level 2 Item

Zarządzenie nr 352/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 353/2014/2015 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Pedagogika Społeczna

Level 2 Item

Zarządzenie nr 354/2014/2015 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Oligofrenopedagogika

Level 2 Item

Zarządzenie nr 355/2014/2015 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Doradca Zawodowy

Level 2 Item

Zarządzenie nr 356/2014/2015 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyka i Zajęcia Komputerowe

Level 2 Item

Zarządzenie nr 357/2014/2015 Rektora UAM z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 342/2014/2015 Rektora UAM z dnia 20 października 2014 r. w spr. utworzenia Studiów Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem

Level 2 Item

Zarządzenie nr 358/2014/2015 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Przyroda”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 359/2014/2015 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Libelta 22-24 / Kościuszki 101 A-F, stanowiących własność UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 360/2014/2015 Rektora UAM z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 8 / Dąbrówki 13-16 / Langiewicza 17, będącym własnością UAM

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 44/2014/2015 Kanclerza UAM z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy na 2015 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Level 2 Item

Zarządzenie nr 45/2014/2015 Kanclerza UAM z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia terminów, w których Pływalnia Uniwersytecka będzie nieczynna w 2015 roku


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.