Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 170/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi C. Joerdenowi

Level 2 Item

Uchwała nr 171/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni

Level 2 Item

Uchwała nr 172/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 173/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

Level 2 Item

Uchwała nr 174/2014 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014 roku

Level 2 Item

Uchwała nr 175/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała nr 176/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży łącznie ca 454 m2 części nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Umultowo, ark. mapy 14, stanowiącej działkę nr 386/177 o pow. 91 379 m2

Level 2 Item

Uchwała nr 177/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Senatu UAM w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wkładu własnego w formie użyczenia nieruchomości gruntowych

Level 2 Item

Uchwała nr 178/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich w roku 2015

Level 2 Item

Uchwała nr 179/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia w roku 2015 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej

Level 2 Item

Uchwała nr 180/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. W. Anglistyki z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 181/2014 Senatu UAM z dnia 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. W. Nauk Społecznych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 182/2014 Senatu UAM z dn. 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finans. na wynagr. dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. W. Prawa i Administracji z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 183/2014 Senatu UAM z dn. 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finans. na wynagr. dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. W. Studiów Edukacyjnych z dochodów własnych

Level 2 Item

Uchwała nr 184/2014 Senatu UAM z dn. 22 grudnia 2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie środków finans. na wynagr. dla nauczycieli akad. oraz pracowników niebędących nauczycielami akad. W. Filologii Polskiej i Klasycznej z dochodów wł.

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 361/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 362/2014/2015 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 158/2013/2014 Rektora UAM z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 363/2014/2015 Rektora UAM z dnia 11 grudnia 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 170/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 grudnia 2013 r. w spr. wzorów formularzy wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM oraz wymaganych załączników do wniosków

Level 2 Item

Zarządzenie nr 364/2014/2015 Rektora UAM z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z komputerów służbowych przez pracowników administracji centralnej UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 365/2014/2015 Rektora UAM z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości z zakresu publikacji naukowych pracowników UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 366/2014/2015 Rektora UAM w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni z dnia 22 grudnia 2014 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 367/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 368/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 369/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 370/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie nr 371/2014/2015 Rektora UAM z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.