:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 232/2015 r. Senatu UAM z dnia 22 czerwca 2015 r. o zmianie statutu UAM

Level 2 Item

Uchwała nr 233/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

Level 2 Item

Uchwała nr 234/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Level 2 Item

Uchwała nr 235/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii interdyscyplinarnego kierunku studiów neurobiologia oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 236/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii interdyscyplinarnego kierunku studiów analityka żywności oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Level 2 Item

Uchwała nr 237/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji...

Level 2 Item

Uchwała nr 238/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie Uchwały nr 148/2013/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Level 2 Item

Uchwała nr 239/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. o zmianie Uchwały nr 220/2014/2015 Senatu UAM z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studenckich na rok akademicki 2015/2016

Level 2 Item

Uchwała nr 240/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016

Level 2 Item

Uchwała nr 241/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 207/2014/2015 Senatu UAM o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Level 2 Item

Uchwała nr 242/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych

Level 2 Item

Uchwała nr 243/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia składu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki

Level 2 Item

Uchwała nr 244/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Senatu UAM w sprawie nadania imienia Profesora Gerarda Labudy auli w nowym budynku Collegium Historicum

Level 2 Item

Uchwała nr 245/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Life Technologies Polska sp. z o.o. umowy na sukcesywną dostawę materiałów i odczynników chemicznych

Level 2 Item

Uchwała nr 246/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawicieli studentów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 397/2014/2015 Rektora UAM z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 398/2014/2015 Rektora UAM z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 399/2014/2015 Rektora UAM z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2015/2016

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 400/2014/2015 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie opłat obowiązujących cudzoziemców podejmujących studia wyższe, studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone w języku obcym w roku akademickim 2015/2016

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 401/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 402/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Anglistyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 403/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 404/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 405/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 406/2014/2015 Rektora UAM z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie nr 407/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia konkursu o nagrodę specjalną dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2014

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 409/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Nauczaniu Początkowym

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 410/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 411/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Mediacji

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 412/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 413/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego „Publishing in top journals: jak pisać artykuły do czołowych czasopism anglojęzycznych”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 414/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Kursu Dokształcającego Adam Mickiewicz University in Poznań Pre-Engineering Preparatory Course (AMU PreTech)

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 415/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 417/2014/2015 Rektora UAM z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 418/2014/2015 Rektora UAM z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 374/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Level 2 Item

Zarządzenie nr 419/2014/2015 Rektora UAM z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie rozliczania kosztów pośrednich działalności Uczelni

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 420 /2014/2015 Rektora UAM z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Kształcenia na Odległość (USKNO) oraz Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość

Level 2 Item

Zarządzenie nr 421/2014/2015 Rektora UAM z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 326/2013/2014 Rektora UAM z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych, regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (postdoc) oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 50/2014/2015 Kanclerza UAM z 22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej aparatury naukowej i laboratoryjnej, komputerów oraz maszyn i urządzeń

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.