Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 52/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdania i oceny działalności rektorów poprzedniej i obecnej kadencji za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 53/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2008 i udzielenia rektorowi absolutorium

Level 2 Item

Uchwała nr 54/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia kierunku/specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała nr 55/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009r. o zmianie Uchwały nr 47/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r.

Level 2 Item

Uchwała nr 56/2009 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziale Historycznym nowego kierunku studiów...

Level 2 Item

Uchwała nr 57/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów "bioinformatyka"

Level 2 Item

Uchwała nr 58/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie prowadzenia kierunków studiów przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Uchwała nr 59/2009 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2010/2011

Level 2 Item

Uchwała nr 60/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Neofilologii UAM z dnia 22 czerwca 2006 r.

Level 2 Item

Uchwała nr 61/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania funduszu wynagrodzeń osobowych ze środków działalności statutowej

Level 2 Item

Uchwała nr 62/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zadań inwestycyjnych z programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2011"

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 42/2008/2009 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 w sprawie przydziału środków higieny osobistej pracownikom i uczestnikom studiów doktoranckich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 44/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 45/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 46 w sprawie warunków przyznawania i finansowania ekwiwalentu mieszkaniowego dla cudzoziemców zatrudnionych w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 47/2008/2009 w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 48/2008/2009 w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 50/2008/2009 w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.