Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała Nr 63/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 r.

Level 2 Item

Uchwała Nr 64/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela doktorantów w Senacie

Level 2 Item

Uchwała Nr 65/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie pensum dydaktycznego, rodzaju zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Uchwała Nr 66/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. o zmianie Uchwały Senatu nr 59/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich...

Level 2 Item

Uchwała Nr 67/2008/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na prowadzenie na Wydziale Historycznym nowego kierunku studiów europeistyka kulturowa.

Level 2 Item

Uchwała Nr 68/2008/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie utworzenia kierunku/specjalności studiów

Level 2 Item

Uchwała Nr 69/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011

Level 2 Item

Uchwała Nr 70/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Wydawnictwa Naukowego

Level 2 Item

Uchwała Nr 71/2009 Senatu UAM w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu

Level 2 Item

Uchwała Nr 72/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Nowowiejskiego 55

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 51/2008/2009 w sprawie limitów miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 52/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 53/2008/2009 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 54/2008/2009 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie prowadzenia Studiów Podyplomowych Fizyki z Astronomią przez Wydział Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 55/2008/2009 z dnia 19 maja 2009 roku zmieniające Zarządzenie Rektora UAM nr 41/99/2000 z dnia 12 września 2000 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 56/2008/2009 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 57/2008/2009 w sprawie utworzenia Centrum Badań Migracyjnych (CBM)

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 58/2008/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 59/2008/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 60/2008/2009 z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 61/2008/09 zmieniające Zarządzenie nr 106 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 62/2008/09 zmieniające Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.