Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2019

Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickich

Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

Informacja o wyniku konkursu

Kalkulator dodatku specjalnego

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracę

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie rentowo-emerytalne

Skierowanie na badania lekarskie

Wniosek na legitymację PKP 2019

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia

Wniosek o nadanie statusu profesora seniora

Wniosek o podpisanie porozumienia przez profesora seniora

Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia (w ramach programu Premia na Horyzoncie)

Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (poza projektami europejskimi lub krajowymi)

Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań (w ramach projektów europejskich lub krajowych)

Wniosek o przyznanie medalu KEN

Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego z tytułu osiągnięć w zakresie publikacji i projektów

Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługi

Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcie

Wzór listy obecności

Wzór protokołu konkursowego

Zakres obowiązków kierownika

Zakres obowiązków pracownika

Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.