Formularze i wzory dokumentów Działu Płac i Stypendiów

Lista płatnicza z funduszu bezosobowego

Oświadczenie dot. wynagrodzenia-honorarium 10.01.2018 r.

Oświadczenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia - kasa

Oświadczenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia - konto bankowe

Oświadczenie dotyczące okresu odbywania stażu naukowego do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM

Oświadczenie profesorów z tytułem naukowym, dla których UAM jest jedynym pracodawcą

Rachunek do umowy

Umowa o dzieło

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – praktyki

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Załącznik do umowy zlecenia na praktyki

Załącznik do umowy zlecenie

Wzory umów i rachunku

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.