Formularze i wzory dokumentów Działu Płac i Stypendiów

Lista płatnicza z funduszu bezosobowego

Oświadczenie dot. wynagrodzenia-honorarium 10.01.2018 r.

Oświadczenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia - kasa

Oświadczenie dotyczące wypłaty wynagrodzenia - konto bankowe

Oświadczenie dotyczące okresu odbywania stażu naukowego do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM

Oświadczenie profesorów z tytułem naukowym, dla których UAM jest jedynym pracodawcą

Rachunek do umowy

Umowa o dzieło

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – praktyki

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Załącznik do umowy zlecenia na praktyki

Załącznik do umowy zlecenie

Wzory umów i rachunku